kowalstwo artystyczne

bramy, balustrady, ogrodzenia

schody, balkony, inne wyroby ślusarskie

ponad 25 lat doświadczenia!


Schody Pożarowe zewnętrzne i wewnętrzne - różne rozwiązania

Budynki użyteczności publicznej, hale magazynowe, supermarkety, szkoły, przedszkola czy też hotele i bloki, w przypadku gdy ich konstrukcja jest wielokondygnacyjna, wymagają zastosowania w nich schodów. Muszą to być schody określonej konstrukcji, spełniające surowe wymogi techniczne, przeciwpożarowe. Część z wymienionych obiektów poza tradycyjnymi schodami wewnątrz budynków muszą posiadać schody ewakuacyjne (pożarowe) o określonych parametrach technicznych.

Zadaniem schodów pożarowych jest zapewnienie bezpiecznej, szybkiej drogi ewakuacyjnej w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia, głównie w czasie pożaru. W przypadku tego typu konstrukcji musimy szczególnie pilnować nie tylko rodzaju materiału, z którego będą one wykonane, ale również zwrócić uwagę na takie parametry techniczne jak szerokość biegu i liczba potencjalnych ewakuowanych osób.

Jakie wymogi techniczne muszą spełniać schody ewakuacyjne?

Jak widać, w przypadku konieczności doposażenia budynku w schody ewakuacyjne, trzeba się wykazać dużą wiedzą z zakresu prawa budowlanego, gdyż niedopatrzenie na etapie projektowym, czy też pomyłki w trakcie budowy mogą być przyczyną problemów, doprowadzić do poważnego wypadku. Szerokość biegu klatki schodowej nie może być mniejsza niż szerokość drzwi zewnętrznych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej. Poza zastosowaniem do produkcji schodów pożarowych odpowiednich materiałów ognioodpornych należy zwrócić uwagę na samo wykończenie klatki schodowej. Powinno ono być zabudowana i oddymiana, tak aby ogień i dym nie przedostawały się na klatkę schodową. W tym celu zaleca się stosowanie na nich drzwi dymoszczelnych a same klatki zaleca się doposażać w czujniki przeciwdymne, które uruchomią instalacje oddymiania w razie wykrycia zagrożenia pożarowego.

Ogólne wymogi dotyczące parametrów technicznych schodów ewakuacyjnych zawiera rozporządzenie Ministra Infra­struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

O czym warto pamiętać, zlecając budowę schodów pożarowych?

Warto sprawdzić uwarunkowania prawne naszego obiektu, czy budynku, gdyż możliwe jest zastosowanie dwojakiego rodzaju schodów: wewnętrznych i zewnętrznych. Ważne jest przy tym, aby były one ogniotrwałe, czyli albo były pomalowane proszkowo, albo z zastosowaniem farb pęczniejących. Przykładem mocnej konstrukcji pozwalającej na ochronę użytkowników na wypadek pożaru są schody ze stali. Dodatkową ich zaleta jest duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i obciążenia

Konstrukcja schodów w zależności od klasy odporności budynków może być wachlarzowa lub zbiegowa, ważne, aby były one:

- Szybkie w montażu,

- Odporne na warunki pogodowe,

- Antypoślizgowe,

- Odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Ogólnie rzecz ujmując, wysoką wytrzymałość zyskują schody poddane cynkowaniu ogniowemu wg EN ISO 1461 (DIN 50976). Ochronę ogniową zapewni też malowanie antykorozyjne natryskowe (spełniające normę PN-EN ISO 12944-5) oraz malowanie wspomnianymi farbami pęczniejącymi bądź poddane lakierowaniu proszkowemu.


WróćInformacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 695 808 422

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Oferujemy usługi w zakresie tradycyjnego kowalstwa artystycznego - wykonywanie różnego rodzaju wyrobów ze stali nierdzewnej i innych metali

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie profesjonalnego ślusarstwa budowlanego w zakresie budownictwa wielomieszkaniowego - wykonywanie balkonów stalowych oraz tarasów na podłożu konstrukcji stalowych

Chętnie podejmujemy się projektowania oraz wykonania schodów stalowych zewnętrznych ze stopniami drewnianymi, granitowymi, marmurowymi lub szklanymi oraz schodów przeciwpożarowych

Wszystkie oferowane wyroby kowalskie i ślusarskie dostarczamy do klienta własnym transportem oraz profesjonalnie i sprawnie montujemy

Udzielamy gwarancję na wszystkie zakupione produkty oraz usługę montażu!